FETVALAR

SORU:

Gayrimüslimlerin yaşantısına göre cennet ile ödüllendirilmeleri veya cehennem ile cezalandırılmaları konusunu sormak istiyorum. Yani iyilik etmiş bir gayrimüslim ile kötülük etmiş ve çok günah işlemiş gayrimüslim aynı kefede mi olacak?

Tarih: 11 Ağustos 2009

CEVAP:

Cennetle ödüllendirmenin veya cehennemle cezalandırmanın ölçüsü imandır. Allah’ı görmezlik eden, O’na şirk koşan her kim olursa olsun onun dünyadaki bütün amelleri/güzel davranışları boşa gidecektir ve asla cennete giremeyecektir.

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/inancsiz-bir-insanin-yapmis-oldugu-iyiliklerin-bir-karsiligi-olacak-mi.html

Konu ile ilgili ayetler şunlardır:

“…Kim imanını göz ardı ederse şüphesiz amelleri boşa gider. Ahirette de kaybedenlere karışır.” (Mâide, 5/5)

“Kim dünya hayatını ve dünyanın süsünü isteyecek olursa onlara yaptıklarının karşılığını orada tastamam veririz. Onlardan bir kesinti yapılmaz.

Onlar ahirette, o ateşten başka alacağı kalmamış kimselerdir. Dünyada işledikleri yok olmuş ve bütün çalışmaları boşa çıkmış olur.” (Hûd, 11/15-16)

“Ayetlerimizi ve Ahiretteki karşılaşmayı yalan sayanların yaptıkları iyilikler boşa çıkar. Onlar ettiklerinden başkasını mı bulacaklar?” (A’râf, 7/147)

” Müşrikler, kendi kâfirliklerine kendileri şahitken, Allah’ın mescitlerine hizmete yetkili değillerdir. Onların çalışmaları boşunadır. Onlar hep ateş içinde ölümsüz olacaklardır.” (Tevbe, 9/17)

“De ki: İşleri en büyük zararla kapanacekları size haber vereyim mi?

Dünya hayatında güzel iş yaptıklarını sandıkları halde çalışmaları hedefinden şaşanlardır.

Onlar, Rablerinin âyetlerini ve O’nunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Bu yüzden yaptıkları işler boşa gider. (Mezardan) kalkış gününde onlar için artık tartı kurmayız “

İşte böyle. Ayetleri görmezlikte direnmelerine karşılık cezaları cehennemdir. Onlar, âyetlerimi ve elçilerimi hafife almışlardır.” (Kehf, 18/103-106)

(Ey Muhammed) Sana da senden ön­ceki nebilere de şu kesin olarak bildiril­miştir: Eğer şirke düşersen yaptığın yanar gider ve sen de kaybeden­lerden olursun.

Sakın ha! Yalnız Allah’a kulluk et ve görevlerini yerine getiren­ler­den ol.” (Zümer, 39/65-66)

“Ayetleri görmezlikten gelenlerin (kafirlerin) hakkı yıkılıp gitmektir. Allah, onların işlerini hedefine ulaştırmaz.

Bu, Allah’ın indirdiğinden hoşlanmamalarına karşılıktır. Allah da işlerini boşa çıkarır.” (Muhammed, 47/8-9)

“Ayetleri görmezlikten gelenler ve Allah’ın yolundan engelleyenler, doğruları açıkça gördükleri halde Elçi’ye ters düşenler, Allah’a zarar veremezler. Allah, onların işlerini boşa çıkaracaktır.” (Muhammed, 47/32)

Fakat adı ne olursa olsun kendisine peygamber tebliği ulaşmamış olup da şirk koşmadan Allah’a ve ahiret gününe inanan ve bundan sonra iyi işler yapanlar cennete girmeye hak kazanacaklardır. Bununla ilgili olarak aşağıdaki linkte yer alan yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

www.fetva.net/yazili-fetvalar/kuran-teblig-edilmemis-bir-kisinin-allaha-karsi-sorumlulugu-nedir.html


Etiketler: