FETVALAR

SORU:

Müslüman olmayan bir öğretmene “siz iyi bir öğretmensiniz” demenin günahı var mıdır?

Tarih: 10 Şubat 2010

CEVAP:

Denebilir, günahı yoktur. Peygamberimizden nakledilen; “Arapların en hayırlıları, cahiliye döneminde hayırlı oldukları gibi İslam döneminde de hayırlı olanlarıdır” hadisi Müslüman olmasa da insanların hayırlı işler yapabileceklerini gösterir. (Bkz: Buhârî, Enbiya 8, 14, 19, Menâkib 1, 25, Tefsir, Yusuf 1; Müslim, Fezâil 168, (2378); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/, 257, 260, 391)

Bundan dolayı Allah Teâlâ kendilerine kitap verildiği bildirilen Yahudi ve Hristiyanlardan bahsettikten sonra; “Herkesin bir hedefi vardır, o ona yönelir. Siz iyiliklerde yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi bir araya getirecektir. Allah’ın gücü her şeye yeter.” (Bakara, 2/148) buyurmuş, Müslümanlara onlarla hayırlı olan her işte yarışma emri vermiştir.

Ayrıca Yusuf aleyhisselam, henüz Müslüman olmayan efendisinden bahsederken; “o benim efendimdir, bana iyi bakmıştır.” (Yusuf, 12/23) buyurarak onu takdir etmiştir.

Bunlar gösteriyor ki kendileri Müslüman olmasalar dahi işlerini güzel yapan insanlar Müslümanlar tarafından takdir edilebilir. Bunun herhangi bir günahı olmaz.


Etiketler: