FETVALAR

SORU:

Ehl-i Kitaptan olan kişiler cizyelerini vermek suretiyle İslam ülkesinde yaşayabiliyorlar ve kendilerine dair bir dava söz konusu olduğunda kendi kitaplarına göre hüküm veriliyor. Peki, bunların dışında kalan kâfirler de İslam ülkesinde yaşama hakkına sahip midirler? Eğer bu hakka sahip iseler onların mahkeme işlerinde ne temel alınır? Bu hakka sahip değil iseler ülkeden tecrit mi edilirler, yoksa ne yapılırlar? Ve yine eğer bu hakka sahip değilseler ehli kitaba yönelik bir ayrıcalık doğmuş olmaz mı?

Tarih: 24 Şubat 2010

CEVAP:

Ehl-i kitabın diğer kâfirlerden bir ayrıcalığı yoktur. Ancak tarih boyunca bu, yanlış algılanmıştır. Bu konuda www.kurandersi.com sitemizdeki oldukça geniş bilgi bulunmaktadır. Aşağıdaki linklerden ehl-i kitap ve müşriklerle ilgili olarak düzenlediğimiz dersleri izleyebilirsiniz:

www.kurandersi.com/konulu-kuran-sohbetleri/2009/ehli-kitap.html

www.kurandersi.com/konulu-kuran-sohbetleri/2009/ehli-kitap-ve-musrikler.html

www.kurandersi.com/mukayeseli-fikih-muzakereleri/2009/ehli-kitap-ve-musrikler-1.html

www.kurandersi.com/mukayeseli-fikih-muzakereleri/2009/ehli-kitap-ve-musrikler-2.html

Sorunuzun kâfirlerle ilişkiler kısmı hakkında da www.suleymaniyevakfi.org sitemizin ARAŞTIRMALAR bölümünde bulunan Müslüman Olmayanlarla İlişkiler başlıklı yazıyı okumanızı tavsiye ederiz:

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/musluman-olmayanlarla-iliskiler.html

Diğer dinlere mensup olan kişiler, özel hukuku ilgilendiren konularda, varsa kendi hukuklarına tabi tutulabilirler. Yoksa İslam ülkesinde, zorunlu olarak İslam hukukuna uymaları gerekir. Kamu hukuku ile ilgili hususlarda ve Müslümanlarla ilgili davalarda da Müslümanların mahkemesine gitmeleri zorunludur.


Etiketler: