FETVALAR

SORU:

Camilerimizde başka dinlere mensup kişilerin veya papazların girerek ayin yapmaları doğru mudur?

Tarih: 14 Haziran 2011

CEVAP:

Siyer kaynakları, Peygamberimizle görüşmeye gelen altmış kişilik Necran Hristiyanlarının Peygamberimizin mescidinde ibadet yaptıklarını kaydetmişlerdir. Muhammed Hamidullah, İbn Hişam’dan yaptığı alıntıyla bu olayı şöyle nakletmiştir:

“Necrânlı Hristiyanlar, Midras’larının (okul ve mahkeme) başkanı ve piskoposları durumundaki Ebû Hârise İbn Alkame, onun naibi Abdu’l-Mesîh ve kervan başkanı el-Eylem’in idaresinde altmış kişilik bir heyeti Medine’ye gönderdiler. Kaynağımız bu konuda birçok ayrıntılı bilgi verir: Onların giysileri ve develeri Medinelileri çok etkilemişti; öğleden sonra geç saatlerde, Mescid-i Nebevî’de Muhammed (a.s.)’ın huzuruna çıktılar. Daha sonra kendilerine has ibâdetlerini yerine getirmek istediler; bu amaçla Resûlullah (a.s.) dışarı çıkıp Mescid’i onlara bıraktı: “İbâdetleri sırasında doğuya yöneldiler.” (Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, c: 1, s: 619-620, 1022. paragraf)

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadet için mescidini onlara terk ettiğine göre bunda herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılmaktadır.


Etiketler: