FETVALAR

SORU:

Yahudiler doğuştan lanetlenmiş midir? Yeni doğan bir Yahudi bebeği doğuştan mı kaybeder?

Tarih: 11 Ağustos 2009

CEVAP:

Doğuştan lanetli olma diye bir şey yoktur. Zira mükellefiyet (sorumluluk) kişinin ergenlik çağına ermesi ile başlar. Bundan önceki dönemde kişi dini bakımdan sorumlu tutulamaz. Fakat ergenlik çağından sonraki tercihler, kişinin rahmete veya lanete müstehak olup olmayacağını belirler. Kur’an-ı Kerim’in lanet ile ilgili ayetleri incelendiğinde lanetlenen kişilerin -ki bunun birçoğu İsrailoğullarına aittir.- bu lanete doğuştan değil kendi işledikleri suçlar yüzünden uğradığı görülmektedir. Şu ayet bunu göstermektedir:

“İsrail oğullarından kâfir olanlar, Davud’un ve Meryem oğlu İsa’nın diliyle lânetlendiler (dışlandılar). Bunun sebebi, isyan etmeleri ve saldırgan olmalarıydı.” (Mâide, 5/78)

Bu ayetten anlaşıldığı gibi kimse doğuştan kaybetmez! Ergenlik çağına gelir de tercihini küfürden yana kullanırsa işte o zaman Allah’ın laneti onun üzerine olur.

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“İndirdiğimiz açıklayıcı ayetleri ve ana yolu bu Kitapta insanlara açıkladığımız halde onları gizleyenler… İşte Allah onlara lanet edecektir. Lanet edecek olanlar da lanet edecektir.

Tevbe edip kendini düzelten ve onları açıklayanlar başka. Onların tevbesini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul ederim, ikramım boldur.

Âyetlerimizi görmezlikten gelen ve görmez halde iken ölenler… Allah‘ın, meleklerin ve bütün insanların laneti işte onların üzerinedir.

Onlar, sürekli o lanet altında kalırlar. Ne azapları hafifletilir, ne de ara verilir.” (Bakara, 2/159-162)

Bu ayete göre Allah’ın ayetlerini gizleyen kişi ister Müslüman olsun isterse başka bir dinden olsun Allah’ın lanetine maruz kalır.


Etiketler: