FETVALAR

SORU:

Haccın üç ay içinde yapılabileceği iddia ediliyor, ne dersiniz?

Tarih: 13 Ağustos 2009

CEVAP:

Hac aylarında sadece ibadet değil, ticaret ve sosyal etkinlik de yapılır. Bunlar, öteden beri bilinen aylarda, yani Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında, Hac ibadeti ise sadece “hac ayı” anlamına gelen Zilhicce’de, bu ayın bilenen günlerinde; dokuzundan onüçüne kadar olur. Allah Teâlâ İbrahim aleyhisselama şöyle emretmişti:

“Hac için insanlara çağrı yap da yaya olarak ve bitkin binekler üzerinde derin vadilerden geçip sana gelsinler. Gelsinler de kendileri için bir takım menfaatler görsünler ve onlara rızık olarak verdiği küçük ve büyük baş hayvanlar üzerine bilinen günlerde Allah’ın adını ansınlar. Onlardan yiyin, eli darda olan yoksula da yedirin. Sonra Arafat vakfesini tamamlasınlar, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i atîki (Kâbe’yi) tavaf etsinler.” (Hac 22/27-28)

Şu âyette de buna benzer bir vurgu vardır:

“(Hac mevsiminde) Rabbinizin ikramını aramanızda bir günah yoktur. Arafat’tan boşalıp aktığınız zaman Meş’ar-i Haram yanında Allah’ı anın. Size nasıl gösterdiyse onu öyle anın. Doğrusu, bundan önce siz gerçekten, yanlış yolda idiniz.” (Bakara 2/198)

Arafat’tan boşalıp akma ve Meş’ar-i Haram yanında Allah’ı anma, Kurban bayramının birinci gününde olur. İki, üç ve dördüncü günlerinde şeytan taşlama işi yapılır. İlgili ayet şöyledir:

“Allah’ı sayılı günlerde anın. Kim acele eder, (Mina’dan) iki günde dönerse, üzerinde bir günah kalmaz. Kim geri kalırsa onun da üzerinde günah kalmaz.. Bu, sakınanlar için böyledir. Allah’tan sakının. Bilin ki, siz onun huzuruna toplanacaksınız.” (Bakara 2/203)

Kurban bayramının birinci günü hacılar, şeytan taşlar, kurban keser ve Mekke’ye inip Kabe’yi tavaf ederler. İkinci gün, yani eyyâm-ı teşrîq başlar. Bundan sonra Mina’da arka arkaya iki gün şeytan taşlama ibadeti yapılır. Dileyen üçüncü gün de kalır ve aynı görevi yapar. Şeytana taş atarken “Bismillahi Allahu ekber” denir. Bu günlerin zikri budur. Bunu Peygamberimiz göstermiştir.

Hac, sadece ibadet değil, yoğun ticaret ve sosyal etkinlik mevsimidir. “Hac’da Ticaret ve Sosyal Etkinlik” başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz. Makaleye şu adresten ulaşabilirsiniz:

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/hacda-ticaret-ve-sosyal-etkinlik.html

NOT: Konuyla ilgili daha geniş bilgi edinmek isteyenlere aşağıdaki linkte yer alan dersimizi izlemelerini tavsiye ederiz:

www.kurandersi.com/hac-farkli-aylarda-yapilabilir-mi-fikih-dersi/

 


Etiketler: