FETVALAR

SORU:

Hacca gitmek için evli ya da bekâr olmanın bir önemi var mıdır?

Tarih: 12 Ağustos 2009

CEVAP:

Hacca gitmek için evli ya da bekâr olmanın önemi yoktur. Gerekli şartları taşıyan kadın-erkek, evli-bekâr her Müslümana hac yapmak farzdır.


Etiketler: