FETVALAR

SORU:

Hacda veya umrede ihramdan çıkmak için kesilmesi gereken saç miktarı ne kadardır? Yani saçımızı kısaltmamız mı gerekiyor, yoksa dipten tıraş etmemiz mi?

Tarih: 05 Kasım 2012

CEVAP:

Bu konuda mezheplerde farklı görüşler mevcuttur. Hanefiler saçın en az dörtte birinin kesilmesini, Şafiiler ise en az üç telin kesilmesini yeterli görürlerken Maliki ve Hanbelîler saçın tamamının kesilmesini gerekli görmüşlerdir.

Mezheplerdeki bu ihtilaf, bu konuda kesin ölçü bildiren bir delilin bulunmadığını göstermektedir. Fetih suresinin 27. ayetinde saçların dipten kesilmesi (halk: حلق) birinci, kısaltılması (taksîr: تقصير) ise ikinci sırada yer aldığı için erkeklerin saçlarını dipten tıraş etmelerinin  daha iyi olacağı söylenmiştir.

Örfen saçınız hangi miktarda kesildiğinde kısalmış sayılıyorsa o miktarda kestirmeniz ihramdan çıkmak için yeterli olacaktır.


Etiketler: