FETVALAR

SORU:

Hacca nasıl niyet edilir?

Tarih: 12 Ağustos 2009

CEVAP:

Yalnız hacca, yani hacc-ı ifrada niyet edecek olan kişi: “Allah’ım, ben hac yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul et.” der.

Hacc-ı kırana niyet etmek isteyen kişi: “Allah’ım ben hac ve umre yapmak istiyorum, onları bana kolaylaştır ve benden kabul eyle” der.

Hacc-ı temettu’ yapmak isteyen kişi de hac mevsiminde umreye niyet eder. Umresini tamamladıktan sonra aynı mevsimde hacc-ı ifradda olduğu gibi yalnız hacca niyet ederek yeniden ihrama girer.

Yalnız umreye niyet edecek olan kişi: “Allah’ım umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul et” der.


Etiketler: