FETVALAR

SORU:

İnsan ölüm esnasında bedenen şiddetli acı hisseder mi?

Tarih: 27 Şubat 2012

CEVAP:

Ayetler, bazı kimselerin ölüm esnasında çok acı çekeceklerini bildirmektedir. İlgili ayetler şöyledir:

“Allah’a karşı yalan uydurandan veya kendine bir şey vahy edilmediği halde ‘Bana vahiy gelir.’ diyenden, bir de ‘Allah’ın indirdiği gibi ben de indireceğim.’ diyenden daha zalim kim olabilir? Bu zalimleri can çekişirlerken bir görsen! Melekler ellerini uzatır şöyle derler: ‘Verin bakalım canlarınızı! Siz, Allah’a karşı gerçek dışı şeyler söylerdiniz, kendinizi onun ayetlerinden yukarı bir yerde görürdünüz. Ona karşılık bugün alçaltıcı bir cezaya çarptırılacaksınız.’

Bakın bize teker teker geldiniz; tıpkı sizi ilk defa yarattığımız gibi. Size yaptığımız ikramları arkanızda bıraktınız. Yanınızda şefaatçilerinizi de göremiyoruz; onların size eşlik edeceğini umuyordunuz. Bakın, aranızdaki bağlar tümüyle kopmuş. Umut besledikleriniz sizden ayrılıp gitmişler.” (En’âm, 6/93-94)

“Melekler, inkâr edenlerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak ‘Yakıcı azabı tadın bakalım.’ diyerek canlarını alırken bir görsen! Bu, kendi ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez.” (Enfâl, 8/50-51)

İslam dininin doğruluğunu iyice kavradıktan sonra dinden dönenler için de şöyle buyrulmuştur:

“Kendileri içi o gerçek, tümüyle ortaya çıktıktan sonra gerisin geri dönenlere Şeytan işlerini kolay gösterir ve kendilerine uzun vadeli kurgular kurdurur.

Bunun sebebi, onların, Allah’ın indirdiğinden hoşlanmayanlara ‘Bazı konularda sizi dinleyeceğiz.’ demeleridir. Oysa Allah, onların ne gizlediklerini biliyor.

Melekler, yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını alırlarken ne hale geleceklerdir! Öyle olacak, çünkü onlar Allah’ı kızdıracak şeylere yapıştı ve rızasını kazandıracak şeylerden hoşlanmadılar. O da, onların bütün amellerini boşa çıkardı.” (Muhammed, 47/25-28)

Dürüst davranan müminlerin ölüm esnasında karşılaşacakları güzel muamele hakkında ise şöyle buyrulmaktadır:

“Rabbimiz Allah’tır diyen, sonra doğru davrananlar… Onların üzerlerine melekler iner ve ‘Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilmiş cennet ile sevinin.’ derler. ‘Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Ahirette sizin için canınızın çektiği her şey vardır. Sizin için orada istediğiniz her şey vardır. Bu, bağışlaması ve ikramı bol olan Allah tarafından bir ziyafet olarak verilecektir.” (Fussilet, 41/30-32)

“Melekler iyi kulların canlarını alırken kendilerine ‘Selam olsun üzerinize, yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığı olarak cennete giriniz.’ derler.” (Nahl, 16/32)

Ölüm esnasıyla ilgili başka bir cevabımızı aşağıdaki linkten okumanızı tavsiye ederiz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/olum-esnasinda-seytan-kisinin-imanini-almak-icin-gelir-mi.html


Etiketler: