FETVALAR

SORU:

Bazı insanlar ayetlerde geçen "huld" ve "ebed" kelimelerinin etimolojik kökenleri ve Hz. Ebubekir ve Abdullah İbn Mesud'dan alıntıladıklarını iddia ettikleri sözlere dayanarak, cennet ve cehennemin anladığımız anlamda sonsuzluğu konusunda şüphe ortaya atıyorlar. Bu konudaki açıklamanız nedir? Yani kısaca Cehennem ebedi midir, değil midir?

Tarih: 05 Ağustos 2009

CEVAP:

Allah’ın ayetlerini insanların sözlerine göre değerlendirmek doğru olmaz. Zira Allah Kur’an’ı açıklama görevini bizzat kendisi üstlenmiştir.

“(Ya Muhammed!) Cebrail sana Kur’ân’ı bildirirken, aceleyle dilini harekete geçirme.

Onu toparlamak ve okutmak bizim işimizdir.

Biz okuduğumuzda onun okunuşunu takip et.

Sonra onu açıklamak da bizim işimizdir.” (Kıyâmet 75/16-19)

“Elif, Lâm, Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra hakîm olan ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.” (Hûd 11/1)

Bu yüzden bir ayeti anlamak için başka ayetlere bakmak, ayetleri topluca değerlendirmek gerekir. Cennet ve Cehennemle ilgili ayetlerin bazılarında mü’minlerin cennette kâfirlerin ise cehennemde ebedi olarak kalacakları açık bir ifade ile (hâlidîne fîhâ ebeden) belirtilmiştir. (Bkz: Nisa, 4/57, 122, 169; Maide, 5/119; Tevbe, 9/22, 100; Kehf, 18/3; Ahzab, 33/65; Tegabun, 64/9; Talak, 65/11; Cinn, 72/23; Beyyine, 98/8) Allah böyle dediğine göre bize de böyle inanmak düşer. Arapça’da hulûd bir şeyin bozulmadan, olduğu gibi kalacak durumda olmasıdır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Hiçbir beşere huld nasîp etmedik; sen ölürsen onlar muhalled mi kalacaklar?

Her nefis ölümü tadacakdır…” (Enbiya 21/34-35)

Ayete göre “huld” ölümsüzlük demek olur. Bu, dünya ile ilgili kullanılınca “uzunca bir süre”, Ahiret ile ilgili kullanılınca da “sonsuzluk” anlamına gelir.

Dolayısıyla “hâdis olan (sonradan var olan, var edilen) varlıklar ebedi olamaz” gibi basit mantık kaideleri ile Allah’ın ayetlerini tevil etmek doğru olmasa gerekir. Allah ne diyorsa onu öyle anlamak zorundayız. Yoksa hâşâ O’nu sorgulamak bizim haddimiz değildir. Bu yüzden bu tür meselelerde kafalarımızın karışmaması için insanların ne dediklerine değil; Allah’ın ne dediğine ve neyi nasıl dediğine bakmak durumundayız. O’nun kitabında herhangi bir ihtilaf, bir çelişki bulunmadığı için hem kafamız hem de gönlümüz rahat olur. Bu yüzden Allah Teala “Dikkat edin! Kalpler ancak ve ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur” (Ra’d, 13/28) buyurmaktadır. Allah’ın zikri ise Kur’an’dır.

Bununla ilgili görüntülü cevabımızı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/cennet-ve-cehennemin-ebedi-olmadigi-gorusune-bakisiniz-nasildir.html


Etiketler: