FETVALAR

SORU:

Kasas sûresi 78 ve Rahmân sûresi 39. ayette suçlulara kıyamette günahlarından sorulmayacağı anlatılıyor. Ama Hicr sûresi 92. ayette ise sorulacağından bahsediyor. Niçin bir tarafta “sorulmayacak”, diğer tarafta ise “sorulacak” deniyor?

Tarih: 26 Ekim 2017

CEVAP:

Ahirette suçlulara sorulmayacak olan, dünyada iken neler yaptıklarıdır. Çünkü dünyada iken yapıp ettikleri, küçük-büyük ayrımı yapılmaksızın amel defterlerinde zaten tek tek yazılı olacaktır. Bundan dolayı neler yaptıkları bir daha onlara sorulmayacak; fakat niçin yaptıkları muhakkak sorulacaktır. Ayetlerdeki farklılık işte buradan kaynaklanmaktadır. Yani insanlar ahirette dünyada iken yapıp ettiklerinin hesabını vereceklerdir.

Konuyla ilgili ayetler şöyledir:

“Kendilerine elçi gönderilenlere elbette soracağız. Elbette elçilere de soracağız.

Yaptıklarını, bilgiye dayalı olarak onlara bir bir anlatacağız. Zaten onlara uzak değiliz.” (A’râf, 7/6-7)

“Dağları yürüteceğimiz gün yeri çıplak (bitkisiz) bir halde göreceksin. Bir tek eksik bırakmadan onları bir araya toplamış olacağız.

İnsanlar sıralar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. (Onlara denir ki) Karşımıza, ilk yarattığımız gibi (tek tek) geldiniz. Aslında sizin için buluşma yeri ve zamanı belirlemeyeceğimizi sanmıştınız.

Defterleri önlerine konur. Günahkarların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki : Eyvah! Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş. Yaptıkları her şeyi karşılarında hazır bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz! (Kehf, 18/47-49)

“Rabbine yemin olsun ki yaptıkları işlerden dolayı hepsini sorguya çekeceğiz.” (Hicr, 15/92-93)

“Kendilerine verdiğimiz rızıklardan ne olduğunu bilmedikleri ilahlarına pay çıkarırlar. Vallahi bu iftiranızdan dolayı sorguya çekileceksiniz.” (Nahl, 16/56)

“Allah ile aralarına koyduklarıyla beraber onları, Cehennem’in yoluna çevirin.

Orada durdurun. Onlara soru sorulacak.” (Sâffât, 37/22-24)

“Size verilen nimetlerden işte o gün sorguya çekileceksiniz.” (Tekâsür, 102/8)


Etiketler: