FETVALAR

SORU:

Birkaç yıl önce bir TV programında yaptığınız bir yayını izlerken bir soru dikkatimi çekti. Sorulan şey, öbür dünyada karı-koca durumunun ve anne-evlat ilişkisinin aynı kişilerle devam edip etmeyeceği idi ve siz devam edeceğini belirttiniz. Ayrıca eşlerden Cennette olanın Cehennemde olanı (şayet şirk koşmadı ise) yanına alabileceğinden bahsettiniz. Bu durum beni şöyle rahatsız etti ki bu dünyada eşini iyi seçen yani kısmeti iyi olan öbür dünyada da ciddi bir avantaj yakalıyor. Bu durumu kendime mutlak adalet perspektifinde açıklamakta zorlanıyorum hatta beceremedim. Aydınlatabilir misiniz?

Tarih: 27 Haziran 2012

CEVAP:

Cennetliklerin Cennette; eşleri, ataları ve soylarıyla birlikte olacağını Allah Teâlâ şöyle bildirmiştir:

“Rabbinden sana indirilenin doğru olduğunu bilen kişi, kör gibi olur mu? O bilgiden yararlananlar sadece özü temiz olanlardır.

Bunlar Allah’a verdikleri sözü yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan kimselerdir.

Bunlar, Allah’ın kurulmasını istediği bağı kuran, Rablerinden korkan ve kötü hesap vermekten endişe edenlerdir.

Yine bunlar, Rableri yüzlerine baksın diye çaba sarf eden, namazı kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli-açık harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. Bu dünyanın sonu onlarındır.

Kalıcı bahçelere/cennetlere gireceklerdir; babalarından, eşlerinden ve evlatlarından uygun olanlar da girecekler. Melekler her kapıdan yanlarına girerek ‘Sabrınızın karşılığı olarak huzur ve güvendesiniz. O dünyanın sonu ne güzelmiş!’ diyeceklerdir.” (Ra’d, 13/19-24)

Cennete giren herkesin kötü alışkanlıkları, içlerindeki kin, nefret ve kıskançlıklar giderilmiş olacaktır:

“İçlerindeki kötü bağlantıları söküp atmışızdır. Alt taraflarından ırmaklar akacak ve diyeceklerdir ki: ‘Bizi bu nimetlere kavuşturan Allah, her şeyi pek güzel yapmış. Allah bize bu yolu göstermeseydi onu kendiliğimizden bulamazdık. Rabbimizin elçileri gerçekten doğruyu getirmişler (doğruları gösterir içerikte).’ Onlara şöyle seslenilecektir: ‘İşte size Cennet… Siz, yaptıklarınıza karşılık ona sahip oldunuz.’” (A’râf, 7/43)

“Allah’tan çekinenler ise bahçelerde ve pınar başlarında olurlar.

‘Oralara esenlikle ve güvenle girin.’ denmiştir.

İçlerindeki bütün engelleri söküp atmışızdır. Kardeşler halinde karşılıklı tahtlar üzerindedirler.

Onlar orada yorgunluk nedir bilmezler. Oradan çıkarılacak da değildirler.” (Hicr, 15/46-48)

Cennete giden kadınlar, hurilerle kıyaslanamayacak kadar güzel olacaklardır. Dünyada onların benzetilebileceği bir şey olmadığı için Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Aranıza ölüm kuralını biz koyduk; bizim önümüze geçilemez

Bu, görüntünüzü değiştirip bilemeyeceğiniz bir yapıda sizi yeniden yaratmamız içindir.” (Vâkıa, 56/60-61)

“Bu, vücutlarını, daha iyisiyle değiştirmemiz içindir…” (Meâric, 70/41)

Aynı şey erkekler için de olacaktır. Ancak şu ayetler sırf kadınlarla ilgilidir:

“Biz onları yeni bir vücut yapısına kavuşturacağız.

Bakireler haline getirecek; kocalarına düşkün ve aynı yaşta yapacağız.” (Vâkıa, 56/35-37)

Dolayısıyla ahirette bahsettiğiniz şekilde bir adaletsizlik olmayacak, ayetlerde belirtildiği gibi herkes eşleri ve çoluk-çocuğu ile mutlu-mesut bir şekilde yaşayacaktır.


Etiketler: