FETVALAR

SORU:

Her kim Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa 1 sene oruç tutmuş gibi olur diye bir hadis var. Acaba bu ne kadar sağlam? Duyduğuma göre Ebu Hanife ile İmam Malik bu oruca mekruh demişler. Şunu da sormak istiyorum: 6 gün tuttuk diye niçin 1 sene tutmuş gibi sevap alıyoruz? Bunu açıklar mısınız?

Tarih: 22 Eylül 2010

CEVAP:

Şevval ayında tutulması tavsiye edilen altı gün orucu ile ilgili cevap aşağıdaki linkte bulunmaktadır. Okumanızı tavsiye ederiz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/sevval-ayinda-tutulmasi-gerektigi-soylenen-orucun-hukmu-nedir.html

Sorunuzun ikinci bölümüne gelince: “Ulemanın beyanına göre Ramazan orucuna Şevval ‘den altı gün eklemekle tutulan orucun bütün sene orucu gibi olması, yapılan amellerin on misli katlandığı içindir:

Ramazan’ın on misli on ay eder, Şevval ayının altı gününün on misli de altmış gün yani iki ay olur. Bu suretle oruç tutan kimse bütün sene (12 ay) oruç tutmuş gibi sevap kazanır.” (Ahmed Davudoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Oruç Bahsi, 204 (1164.) hadisin açıklaması)

Bu açıklama, ayetlerle örtüşen bir açıklamadır. Çünkü bir ayette Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Kim iyilik yaparsa ona onun on katı verilir. Kim de kötülük yaparsa onun sadece bir katı ile cezalandırılır. Onlara bir haksızlık yapılmaz.” (En’âm, 6/160)


Etiketler: