FETVALAR

SORU:

Bir kişi damadına zekât veya fitre verebilir mi? Çünkü kayınpeder ve kayınvalide anne-baba hükmünde olduğu için bakmakla yükümlüdür. Kayınvalide ve kayınpeder için de damat evlat durumunda mıdır?

Tarih: 28 Eylül 2009

CEVAP:

Bir kimse, kendi zekâtını fakir bulunan karısına, usulüne (babasına, dedesine, anasına ninesine…) ve füruuna (çocuklarına, çocuklarının çocuklarına…) veremez.

Fakir olan damada zekât verilebilir. Kayınpeder ve kayınvalide kendi kızlarına bakmakla yükümlüdürler, damatlarına bakmakla yükümlü değildirler. Onların anne ve baba hükmünde olmaları, aralarında ebedi olarak evlenme yasağı olmasında ve bazı tesettür kurallarında geçerlidir. Yoksa damat ile kayınpeder-kayınvalide arasında her konuda ebeveyn-evlat hükümleri geçerli değildir. Mesela damat kayınpeder-kayınvalidesine mirasçı olamaz.


Etiketler: