FETVALAR

SORU:

Hisse senetlerinin zekatı olur mu?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

Hisse senetleri ikiye ayrılır:

1. Borsada işlem görenler: Bunlar ticaret malı sayılırlar. Kırkta birinin zekâtının verilmesi gerekir.

2. Borsada işlem görmeyenler: Bu tür hisset senetlerinin zekât hesabı için şirketin bilânçosuna bakılır. Sabit varlıklar çıkarıldıktan sonra kalan kısmın ortağın payına isabet eden bölümünün zekâtı verilir.

Mesela, hisselerine sahip olunan şirketin bilânço değeri bir milyon lira olsa, bunun altı yüz bin lirası bina, takım, tezgâh vs. sabit varlıklar olsa kalan dört yüz bin liradan kişinin payına isabet eden kısım, zekât hesabına dâhil edilir.


Etiketler: