FETVALAR

SORU:

Mehir üzerinden zekât vermek gerekli midir?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

Bir kadın kocasından talep ettiği mehri tamamen almadıkça ona zekât düşmez. Zira bu durumda zekât için şart olan tam mülkiyet (el-milkü’t-tâmm) henüz gerçekleşmemiştir.

Mehir tamamen kadının eline geçince bakılır: Eğer bu, borçların ve asli ihtiyaçların dışında kalıyor ve nisap miktarını (85 gram altın veya bunun mukabili para veya mal) aşıyorsa bunun zekâtını verir.

Zekât oranı kırkta bir yani yüzde iki buçuktur.


Etiketler: