FETVALAR

SORU:

Bir hoca vaazda "zekât vermeyenin imanı ve namazı kabul olunmaz" diye bir hadisten bahsetti. Böyle bir şey var mı?

Tarih: 21 Haziran 2016

CEVAP:

Zekât, İslam’ın beş esasından biridir. Diğer ibadetlere göre toplumu ilgilendiren yönü daha büyüktür. Ayet ve hadislere bakıldığında mal-mülk biriktirip de onu Allah yolunda harcamayanlara yani malın hakkı olan zekât veya sadaka vermeyenlere çok şiddetli azap tehditleri bulunmaktadır. Mesela bir ayet şöyledir:

“… Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda infak etmeyenleri can yakıcı bir azap ile müjdele!” (Tevbe, 9/34)

Zekât vermeyenlerle ilgili olarak hadis kitaplarında da bir hayli hadis bulunmaktadır. Bunları Kütüb-ü Sitte hadis programından rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hoca efendinin vaazda söylediği şekli ile bir hadise rastlayamadık. Fakat zekâtın farziyetini inkâr edenlerin veya hafife alanların imanının gideceğinde hiç şüphe yoktur. Lakin farziyetini kabul ettiği halde çeşitli gerekçelerle zekât vermeyenlerin imanı gitmez; onlar fasık olurlar. Bu kişilerin kıldıkları namazlar geçerli olur. Yapılan ibadetleri silip süpüren, geçersiz kılan eylem şirktir.

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır.

“Kim imanını göz ardı ederse yaptıkları boşa gider ve Ahirette de kaybedenlerden olur.” (Mâide, 5/5)

“(Ey Muhammed!) Sana da senden öncekilere de kesin olarak bildirilmiştir ki: Eğer şirke düşersen (bütün) yaptıkların yok olur gider ve kesinlikle kaybedenlerden olursun!” (Zümer, 39/65)


Etiketler: