FETVALAR

SORU:

Süt inekçiliği yapan çiftçiler zekâtlarını nasıl verirler? Hayvanlar zekâta tabi midir, yoksa sadece sütünden elde edilecek gelirleri mi zekâta tabidir? Bu hayvanlar, ustanın işini yaptığı araç-gereci gibi mi düşünülecektir?

Tarih: 25 Ekim 2011

CEVAP:

Süt inekçiliğinde inekler, sâime* vasfı taşımadığı yani yılın neredeyse tamamında kapalı bir alanda ve yem ile beslendiği için bunlara zekât düşmez.

Bu işle uğraşanlar, nisap miktarına ulaşması halinde sattıkları sütten kazandıkları paranın zekâtı verirler.

* Sâime: Senenin yarısından çoğunu kırlarda ve meralarda otlayarak beslenen hayvandır. Altı ay ve daha az otlayarak beslenen hayvanlar “saime” sayılmadığından zekâta tabi değillerdir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, “Ehli Hayvanlara Ait Zekâtlar”, 35. paragraf)


Etiketler: