FETVALAR

SORU:

Esrar kullanmanın hükmü nedir? Bazıları esrarı yasaklayan herhangi bir ayet veya hadisin bulunmadığını söylüyorlar. Bu işin gerçeği nedir?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Hamr, kumar, dikili taşlar,  fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide, 5/90)

Ayette geçen “hamr” kelimesi başta alkollü içkiler olmak üzere kişinin aklını örten yani akli ve ruhi dengesini bozan her türlü katı ve sıvı yiyecek ve içecekleri kapsamaktadır.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kişiye sarhoşluk veren her şeyin haram olduğunu bildirmiştir. (Bkz: Müslim, Eşribe, 73; Ebu Davud, Eşribe, 5; Tirmizi, Eşribe, 1)

Esrar ve bilumum uyuşturucu maddeler kişiyi sarhoş ettiği ve uyuşturduğu için haram kılınmış ve bunlardan uzak durulması emredilmiştir. Bu tür maddeler kullanıcıların sinir sistemini bozmakta, irade ve düşünme kabiliyetlerini yok etmektedir. Bunları kullananlar giderek dış dünyadan kopmakta, her türlü kötülük ve suçları işlemeye hazır hale gelmekte, kendi öz kimliğinden kopmaktadır. Modern tıp, psikoloji ve toplum bilimleri esrar, afyon, eroin ve kokain gibi uyuşturucu ve keyif verici maddelerin insan sağlığı ve toplum düzeni için alkollü içkilerden bile daha zararlı olduğu noktasında birleşmektedirler.


Etiketler: