FETVALAR

SORU:

Kımız içmek caiz midir?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Müminler! Hamr, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi pisliklerdir. Onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız.

Şeytanın istediği tek şey hamr ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak bir de  Allah’ın zikri (olan Kur’an)’dan ve namazdan sizi alıkoymaktır. Artık vazgeçersiniz değil mi?” (Maide, 5/ 90-91) 

Ayette geçen “hamr” kelimesi, kişinin aklını örten her şey için kullanılır. Yenildiğinde, içildiğinde, kullanıldığında kişinin beynini uyuşturarak aklını örten yani sarhoş eden her şey hamr‘dır.   

Peygamberimiz de kişiye sarhoşluk veren her şeyin hamr olduğunu ve her hamrın da haram olduğunu bildirmiştir. (Müslim, Eşribe, 73; Ebu Davud, Eşribe, 5; Tirmizi, Eşribe, 1) 

Kımız da eğer içildiğinde kişiyi sarhoş ediyorsa bu da hamr olur; içilmesi haramdır. 

Ayrıca ayette “Onlardan uzak durun” emri bulunduğu için sarhoş edici şeylerin alım satımı da caiz olmaz. Çünkü uzak durmak, ancak araya mesafe koymakla mümkün olur. Bundan dolayı Peygamberimizin hamr ile ilgili olarak on kişiye lanet ettiği rivayet edilmiştir: 

“Sıkana, sıktırana, içene, taşıyana, taşıtana, sunana, satana, parasını yiyene, satın alana ve satın aldırana.” (Tirmizî, Büyû 59; Ebû Dâvûd, Eşribe: 2)


Etiketler: