FETVALAR

SORU:

Tarlalarda kullanılan domuz gübresiyle elde edilen ürünlerin helal ya da haram olmasının durumu nedir?

Tarih: 22 Ekim 2015

CEVAP:

Eti helal bir hayvana ait olsa da hayvan gübresi zaten pistir. Fakat gübre toprağa atıldığında başkalaşım (istihâle) geçirmek suretiyle ürüne tesir ettiği için herhangi bir haramlık söz konusu olmamaktadır.

Domuz gübresinde de durum aynıdır. Bu tür gübrelerle yetişen ürünleri yemek caizdir.


Etiketler: