FETVALAR

SORU:

Domuz etinin haram kılınışını biliyoruz. Bilmediğim bilgi şu: O toplumda yani Mekke ve Medine coğrafyasında domuz etinin yenip yenmediği. Yani o bölgede o günlerde domuz eti yiyenler var mıydı? Varsa kimlerdi?

Tarih: 09 Şubat 2012

CEVAP:

Kur’an’ın nazil olduğu dönemlerde Mekke, Medine ve çevrelerinde sadece Araplar değil, başka milletlerden ve dinlerden insanlar da yaşamaktaydı. Kâbe’nin Mekke’de bulunuyor olması sebebiyle Mekke daima bir ticaret merkezi olarak günümüze kadar gelmiştir. O dönemlerde de çeşitli millet ve dinlerden insanlar gerek hac ve gerekse ticaret için Mekke’ye geliyorlardı.

Kur’an’ın ilk muhatapları arasında müşrikler kadar kendilerine “ehl-i kitap” denilen Yahudi ve Hristiyanların bulunduğunu da unutmamak gerekir. Her ne kadar Yahudilikte domuz eti kesin olarak haramsa da (Bkz: Levililer, 11:7; Tesniye, 14:8) Pavlus sonrası Hristiyanlıkta domuz eti de dâhil olmak üzere her şey caiz kabul edilmiştir. (Bkz: 1. Korintliler, 10:23-26; 1. Timoteyus, 4:4–5)

Buradan hareketle Kur’an’ın nazil olduğu dönemlerde en azından gerek o çevrede yaşayan ve gerekse ticaret için Mekke’ye gelen Hristiyanların domuz eti yediği anlaşılmaktadır.

İslam’ın emir ve yasaklarını anlamada indiği coğrafyanın önemi inkâr edilemez.  Ancak bunlar o bölgeyle sınırlı değil, evrenseldir.


Etiketler: