FETVALAR

SORU:

İslamda çiğ et, çiğ köfte, çiğ pastırma ve çiğ sucuk yemenin hükmü nedir?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

“Eşyada aslolan ibâhadır.” Yani bir şeyin haram olduğuna dair bir delil (ayet ya da hadis) bulunmadıkça onun helal olduğuna hükmedilir. Kur’an-ı Kerim’de yenilmesi haram kılınan şeyler ise; leş, akıtılmış kan, domuz eti ve Allah’tan başkasının adı anılarak kesilmiş hayvanlardır. (Bkz: Bakara, 2/173; Maide, 5/3; En’am, 6/145 ve Nahl, 16/115)

Allah Teâlâ insanlara temiz olan yiyeceklerden yeme emri vermiştir:

“Ey Allah’a inanıp güvenenler! Allah’ın size rızık olarak verdiği şeylerin temiz olanlarından yiyin! Yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız, O’na karşı görevinizi yerine getirin!” (Bakara, 2/172)

Allah domuz etini haram kılarken onun pis (rics) olduğunu belirtmiş (En’âm, 6/145), Resûlünün de tayyib/temiz olan şeyleri helal, habîs/pis olan şeyleri de haram kıldığını” (A’râf, 7/157) bildirmiştir. Buna göre dinimizde temiz olan şeyler helal, pis olan şeyler ise haramdır. Hakkında ayet ya da hadis bulunmayan konularda karar bu ilkeye göre verilir. Çiğ et, çiğ köfte, çiğ pastırma gibi şeylerin haram olduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bunlar pis de değildir. O halde bunları yemek caizdir.


Etiketler: