FETVALAR

SORU:

Bugünlerde nema ödemeleri yapılıyor devlet tarafından. Benim de nema alacağım var, fakat bana nemanın haram olduğunu söylediler. Faizmiş, beni bu konuda aydınlatır mısınız?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

Nemalar, zamanında devletin ücretlilerin maaşından kestiği ödemelerdir. Bu kesilmeler esnasında devlet ile ücretliler arasında bir faiz sözleşmesi yapılmadığı için, Tasarrufu Teşvik Fonunda birikmiş paraların geri ödenmesi sırasında devletin yapacağı her türlü fazla ödeme faiz değil, ikram sayılır. Dolayısıyla bu nemalar alınabilir, helaldir.


Etiketler: