FETVALAR

SORU:

Müşterimize senet karşılığı veya açık hesap şeklinde satışımızdan kaynaklanan ve ödenmeyen alacaklarımızı, zekatımıza sayıp borçlulara bağışlayabilir miyiz?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

Bağışlayabilirsiniz. Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“Borçlu, darlık içinde ise, rahata çıkıncaya kadar beklenir. Bağışta bulunmanız (وان تصدقوا = sadakaya veya zekâta saymanız) sizin için daha hayırlıdır. Bunu bir bilseydiniz!” (Bakara, 2/280)

Ayette geçen kelime “sadaka” kökünden gelmiştir. Zekat verilecek sınıfların belirtildiği ayette de Allah Teala aynı kökten gelen benzer bir kelime kullanmıştır. İlgili ayet şöyledir:

“Sadakalar (zekâtlar) (انما الصدقات) sadece; fakirler, miskinler, bu işte çalışanlar ve kalpleri ısındırılanlar içindir. Bir de esirler, borçlular, Allah yolunda ve yolda kalanlar uğrunda harcanır. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah bilir, doğru karar verir.” (Tevbe, 9/60)

İki ayet karşılaştırılınca alacakların, zekat olarak borçlulara bağışlanabileceği anlaşılır.


Etiketler: