FETVALAR

SORU:

Bir insan varlıklı birine borçlu. Bu kişinin oturduğu evinden başka bir şeyi de kalmamış. Bu durumda alacaklı olan kişinin borçlunun evini sattırması bir zulüm olur mu? Alacaklı bundan dolayı Allah katında hesaba çekilir mi?

Tarih: 15 Haziran 2016

CEVAP:

Borçlu borcunu keyfi olarak ödemiyorsa bundan sorumludur. Alacaklı bunun için  her türlü meşru yola başvurabilir. Fakat başına gelen bir musibet dolayısıyla borcunu ödeyemiyorsa ona bolluğa çıkıncaya kadar süre vermek Allah’ın emridir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Borçlu darlık içinde ise rahata çıkıncaya kadar beklemeniz gerekir. Alacağınızı sadakaya/zekâta saymanız sizin için daha hayırlıdır. Bunu bir bilseydiniz!” (Bakara, 2/280)

Borçlu borcunu ödeme niyeti ve gayreti içerisinde olmuyorsa alacaklı bütün teşebbüsleri gösterdikten sonra en son sıra eve kadar gelinmiş ve başka çare de kalmamışsa evi sattırıp borcunu tahsil edebilir. Bunda fıkhi bir mahzur yoktur.

Borçlunun yapması gereken, alacaklı ile anlaşıp borcunun ödenmesi için bir vade belirlemesi ve uygun taksitlerle borcunu ödemesidir. Ya da evini satıp paraya çevirmesi, bununla borcunu ödemesi, -şayet kalırsa- kalan miktar ile de daha mütevazi bir ev alıp bu evde oturmasıdır.

Kısacası asıl olan, borcun ödenmesidir. Borcunu tahsil için alacaklının kullandığı meşru bütün yöntemler fıkhen de geçerlidir.

Prof. Dr. Servet BAYINDIR


Etiketler: