FETVALAR

SORU:

Kadınlar hayvan kesebilir mi? Dinen caiz midir?

Tarih: 17 Mayıs 2010

CEVAP:

Kadınların hayvan kesmesi yasak değildir. Hadis kaynaklarında Peygamberimiz döneminde hayvan kesen cariyelerden söz edilmektedir.

İlgili hadis şöyledir:

Abdullah İbn Ömer’in azatlı kölesi Nâfi’, Ka’b b. Mâlik’in bir oğlundan, İbn Ömer’e anlatırken şunları işitmiştir: “Bâbası (Ka’b) kendisine şöyle bir olay anlatmıştı: Davar güden bir cariye, bir koyunun ölmek üzere olduğunu görmüş, derhal bir taş kırarak onunla koyunu kesmişti. Babası (Ka’b), ailesine: “Resulullah’a sorup öğrenene kadar ondan yemeyin.” demiş ve sormuştu. Resulullah da yemelerine izin vermişti.” (Buhârî, Zebâih, 18, 19, Vekâlet, 4; Müslim, Edâhî, 19; İbn Mâce, Zebâih, 8; Ebû Dâvûd, Edâhî, 3; Muvatta, Zebâih, 4; Ahmed b. Hanbel, 2/76, 80.)

Görüldüğü gibi kadınlar da erkekler gibi hayvan kesebilmektedirler. Dolayısıyla onların kestikleri hayvanlar da yenir.


Etiketler: