FETVALAR

SORU:

Kabir ziyareti nasıl olmalıdır?

Tarih: 18 Ağustos 2009

CEVAP:

Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, kabir ziyaretini tavsiye etmiş ve: “Kabirleri ziyaret edin, çünkü bu size ahireti hatırlatır.” (İbn Mâce, Sünen, Cenâiz, 47) buyurmuştur.

Kabir ve türbe ziyaretlerinde İslâm’ın özüne ve tevhid anlayışına ters düşen, itikâdî bakımdan da zararlı olan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Bunun için dinimiz, kabir ziyaretleriyle ilgili bazı ölçüler koymuştur. Buna göre kabir ziyaretinde şunlardan sakınılması gerekmektedir:

1 – Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek, bu kişileri “bunlar Allah’ın sevgili kullarıdır, bunların Allah’a sözü geçer, Allah bu zatları geri çevirmez” vs. diyerek Allah ile kendi arasında aracı kılmak.

2 – Bu ziyaretleri dini bir vecibe gibi telakki etmek,

3 – Çaput ve bez bağlamak, mum yakmak,

4 – Türbelere ve orada yatanlara adak adamak,

5 – Kurban kesmek,

6 – Şeker v.b yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek,

7 – Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak,

8 – Kabrin etrafındaki demir ve taşları öpmek, onlara sarılıp ağlamak.

Bu gibi şeyler tevhit dini olan İslâmla bağdaştırılamaz. Ölen kişilerden medet ummak ve onlardan bazı şeyler beklemek ‘şirktir’. Şirk ise Allah’ın bağışlamayacağını bildirdiği tek günahtır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında olanı, şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisâ, 5/116)

Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Kabrin yanına gelince; “Müminler yurdunun sakinleri! Sizlere selam olsun. İnşâallâh biz de size katılacağız. Allah bizden ve sizden ölmüş ve ölmemiş olanlara ikramda bulunsun. Allah’tan bize ve size afiyet dileriz. Ey Allah’ım! Bunlara rahmet eyle, bunları bağışla. Cehennem azabından koru, onları Cennetine koy.” şeklinde dualar edilebilir.

Kabir ziyaretinde bulunacak olanların ne gibi dualar okuyabileceğine dair Nebîmizden nakledilen sahih hadisleri görmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/mezarlik-yanindan-gecerken-sarki-turku-dinlemek-caiz-mi.html


Etiketler: