Kabirlerde bulunanlardan yardım istemek doğru olur mu?
Süleymaniye Vakfı > Kabir Ziyareti > Yazılı Fetvalar Tarih: 18 Ağustos 2009  
Soru: Bazı kimseler türbeleri ziyaret ederken bilinçsizce dua etmekte, orada yatan kişiden, bazı sıkıntıları veya olmasını istedikleri şeyler için yardım istemektedir. Kabirlerde bulunanlardan yardım istemek doğru olur mu?
Cevap: 

İnsanlar öteden beri en çok dua ve ibadet konusunda yanılmışlar, büyük gördükleri kişilerin ve ölülerin ruhaniyetine sığınarak onlardan çeşitli konularda yardım talebinde bulunmuşlardır. Kur’an-ı Kerim dikkatle incelenirse bütün peygamberlerin bu konuda ümmetlerini uyardıkları görülür. Kıldığımız namazların bütün rekatlarında Fatiha suresini okumamız emredilmiş ve günde kırk kere “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz.” (Fatiha 1/5) ayeti tekrarlattırılarak Allah’tan başkasından yardım istenmeyeceği hususu zihinlerimizde canlı tutulmuştur. Havaya ve suya ve gıdaya olan ihtiyacımız, nasıl maddi hayatımızın canlı tutulması için gerekli ise Allah’tan başkasına ibadet edilmeyeceği, ondan başkasından yardım istenemeyeceği konusunun hava gibi, su gibi gıda gibi devamlı tekrarlanması manevi hayatımızın canlı tutulması için gereklidir.

Cenab-ı Hakk, Kur’an-ı Kerim’in bir çok ayetinde müşriklerin özelliklerini belirtirken “Allah’tan başkasına dua ettiklerini” (Nisa 4/117; En’am 6/40,41,56,71,108; Araf 7/37,194,195,197; Yunus 10/38,66, l06; Hûd 11/101; Ra’d 13/14; Nahl 16/20,86; İsra 17/56, 57,67; Kehf 18/14; Meryem 19/48; Hacc 22/12,13,62,73; Müminun 23/117; Furkân 25/68; Şuarâ 26/213; Kasas 28/64,88; Ankebût 29/42; Lokman 31/30; Sebe’ 34/22; Fatır 35/13,14,40; Saffât 37/125; Zümer 39/38; Mümin 40/20,66; Fussilet 41/48; Zuhruf 43/86; Ahkâf 46/4,5; Cin 72/18. 26 Surede toplam 47 ayet.) vurgulamış ve Hz. Peygamber (sallalahu aleyhi vesellem)’e verdiği bir emirde şöyle buyurmuştur: “De ki: Ben yalnızca Rabbime dua ederim. Ona hiç bir şeyi ortak koşmam.” (Cin 72/20)

Konu ile ilgili ayetlerin bır kısmı şöyledir:

“Hak olan dua yalnız Allah’a yapılan duadır. Onların Allah’tan başka dua ettikleri ise, hiç bir isteklerine cevap veremezler. Böylesi, ağzına gelsin diye avuçlarını suya doğru uzatan, fakat ona bir türlü ulaşamayan kimseye benzer.” (Ra’d 13/14)

“Onların Allah’tan başka dua ettikleri şeyler bir nesne bile yaratamazlar; zaten onların kendileri yaratılmıştır.” (Nahl 16/20)

“…Bu böyledir. Çünkü hak olan yalnızca Allah’tır. Ondan başka dua ettikleri şeyler ise batılın ta kendisidir. Her şeyden yüce ve her şeyden büyük olan yalnız Allah’tır.” (Hac 22/62)

“De ki: Eğer duanız olmasa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz olur?” (Furkan 25/77)

Kabirdekilerle ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Dirilerle ölüler bir olmaz. şüphesiz Allah dilediğine işittirir. Ama sen kabirdekilere bir şey işittiremezsin. “ (Fatır 35/22)

Şu ayet, ölmüş bulunan büyük zatların ruhaniyetine sığınan ve onlardan yardım isteyenlerin yanlış yolda olduklarının delilidir.

“Allah’ı bırakıp da kendisine Kıyamete kadar cevap veremeyecek olanlara dua edenlerden daha sapık kim olabilir? Oysaki bunlar onların dualarından habersizdirler.“ (Ahkâf 46/5)

Hz. Peygamberi hatırladığımızda ve kabrini ziyaret ettiğimizde ona salat ve selam getiririz. Bu halimizle, Peygamberimize olan ikramını artırmasını Allah’tan talep etmiş oluruz. Ama hiç bir duamızda Hz. Peygamberden ve onun ruhaniyetinden bir dilekte bulunmayız. Çünkü böyle bir şey Hırıstiyanların Hz. İsa’ya yaptığını bizim Hz. Peygambere yapmamız olur ki; bu, yoldan çıkmaktan başka bir şey değildir.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kategorideki Diğer Fetvalar:
Sıra     Fetvaya ait soru Tarih    Okunma    
1 Kabir ziyareti nasıl olmalıdır? 2009.08.18 35368
2 Hayızlı kadın kabir ziyaret edebilir mi? Edebilirse abdest almak kaydı ile kabrin başında Kur'an okuyabilir mi, dua edebilir mi? 2009.08.18 211056
3 Bazı kimseler türbeleri ziyaret ederken bilinçsizce dua etmekte, orada yatan kişiden, bazı sıkıntıları veya olmasını istedikleri şeyler için yardım istemektedir. Kabirlerde bulunanlardan yardım istemek doğru olur mu? 2009.08.18 9158
4 Kabirleri ziyaret edenlerden bazıları “Allahım burada yatan büyük zatın yüzü suyu hürmetine duamı kabul et” diye dua ediyor. Bu şekilde dua edilebilir mi? 2009.08.18 21134
5 Sitenizde kabir azabıyla ilgili bir bölüm bulamadım. Birçok kişi kabir azabının olmadığını, Kur’an’da bununla ilgili hiç bir ayetin geçmediğini, bunun tamamen hadislere dayandığını, hadislerin de hepsinin haber-i vâhid olduğunu söylüyorlar. Dinimizde bu kadar önemli bir yer edinmiş olan kabir azabıyla ilgili neden Allah Teala bize ayetlerinde bahsetmemiştir? 2009.08.18 16739
6 Mezarlık yanından geçerken şarkı, türkü dinlemek haram mıdır, mekruh mudur? 2009.08.18 19276
7 Ölünün mezarından toprak almak ve mezardan çiçek koparmak günah mı? 2010.06.04 34479
8 Fatih Sultan Mehmet’in türbesinin yanı başında, hafiften başını öne eğerek ve onun bedeninin çürümediğine, oradakileri gördüğüne ve duyduğuna inanarak Fatiha okumakla türbenin dışında okumak arasında ne fark var? Ben dışarıdan okudum ve bedeninin çürümediği ve beni duyduğu pek inandırıcı gelmedi bana. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız? 2010.12.23 7638
9 Mezarlığın olduğu alanda boş bir yere mescit inşa edilmesi caiz midir? 2011.03.03 3849
10 Mezarlıklar şehrin dışında mı yoksa içinde mi olmalıdır? Dinen hangisi uygundur? Bu konuyla ilgili bir haber izledim. Haberde şehrin merkezine mezarlık yapan belediyeyi halk eleştiriyor. Eleştiriler sanki hiç ölümle yüzleşilmeyecek gibi duyarsız. İnternette şöyle bir yazı okudum: “Osmanlıda evler ve mahallelerin, büyük bir caminin etrafında oluşması, evlerin bahçelerinde mezarlıkların bulunması, büyük şehir mezarlıklarının ise şehrin dışında değil hayatın en canlı, en işlek yaşandığı alanlarda yer alması, hayatla ölümün iç içeliğini gözler önüne serer. Kabristanların kara serviler, lâleler, erguvanlar bahçesi olması ise ölümün zihinlerde her an; canlı, diri, taze kalması içindir. Öte yandan mesken-mezar yakınlığı, fâni olan mekânlardan, ebedî âlemin başlangıç yeri olan mekâna geçişin ne kadar kısa, ne kadar çabuk ve asıl imar edilmesi gerekenin ahiret yurdu olduğunu, her an hatırlatan kalbî ve zihnî bir teyakkuzun nişanesidir.” (Turgut Cansever, İslam’da Şehir ve Mimari) 2011.05.24 4509
11 Mezar ziyareti ile ilgili sorulan soruların cevaplarını okudum ve dediklerinizin çoğuna katıldığımı söylemek isterim. Peygamber Efendimizin dediği gibi mezar ziyaretlerinin amacı ahireti hatırlamaktır. Siz de bu hadisi yazmışsınız. Fakat eğer gidersek sizin o bölümde yazdığınız duaları okumamızı ve selam verilmesini söylediniz. Bunun “Onlar sizin sesinizi işitemezler” ayetine ters düştüğünü düşündüğüm için bunu size sormak istedim. Cevabınızı tekrar gözden geçirir misiniz? 2011.06.20 12781
12 Resimli mezar taşı yapmak ve yaptırmak caiz midir? 2012.01.10 18098
13 Ölüp giden insanlar kabirlerinde kendilerini ziyarete gelecek olanları beklerler mi? 2016.10.05 4569
14 Geleneklerimize göre bayram sabahları, namazdan sonra kabristana gidilir. Bazı hocalar kabir ziyaretlerinin bayramda değil de arife günlerinde yapılması gerektiğini söyledi. Doğrusu nedir? 2009.12.09 45868
15 “İşlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabirlerdeki ölülerden yardım isteyiniz” şeklinde bir hadis var mıdır? Bu hadis hem ölülerden yardım istemenin hem de rabıtanın meşru olduğuna delil getirilmektedir. 2010.03.10 14299