FETVALAR

SORU:

4 büyük meleğimizden başka yardımcı meleklerimiz var mıdır? Örnek olarak Uriel, Sandalfon, Raziel, Raguel, Ceremayel, Samuel, Ariel, bu adlarda Kur’an’da geçen melek isimleri var mıdır? Bazı televizyon yayınlarında ve kitaplarda bu meleklerden yardım istenebileceği hakkında söylentiler dolaşmaktadır. Kafamız karıştı. Yardımcı olabilir misiniz?

Tarih: 10 Temmuz 2012

CEVAP:

İslâmî literatürde dört büyük melek olarak bilinen meleklerden Kur’an-ı Kerim’de sadece Cebrâil ile Mikâil’in adı geçmektedir. Azrâil Kur’an’da “ölüm meleği” olarak nitelenmekte, İsrâfil’den ise hadislerde bahsedilmektedir. Bunun dışında Kur’an-ı Kerim’de kirâmen katibin, mukarrebûn, hafaza, hamele-i arş ile cennet ve cehennemde görevli olan bazı meleklere işaret edilir. Soruda geçen isimler ise ne melek adı olarak ne de başka bir biçimde Kur’an’da ve hadislerde yer almaz. İslam dininde meleklerin varlığınan inanmak bir inanç esasıdır ve her Müslüman buna inanmak zorundadır. Melekler duyu organlarıyla algılanamayan ancak Allah’ın bildirmesi (vahiy) ile hakkında b ilgi edindiğimiz varlıklardır. Kur’an-ı Kerim’de ve peygamberimizin sözlerinde meleklerin özellikleri ve görevleri hakkında bilgiler verilmiştir. Melekler Allah Teâlâ’nın tabiattaki bazı hadiselerin gerçekleşmesine vesile kıldığı varlıklar olup, O’nun emri ve izni olmadan faaliyette bulunmaları söz konusu değildir.

İslam dininin esasını oluşturan Allah’ın birliği (tevhid) ilkesi, müminlerin yardım taleplerini ve ihtiyaçlarını doğrudan Yüce Allah’a iletmelerini ve bu hususta hiçbir varlığı O’na aracı kılmamalarını öngörür. Namazların her rekatında okunan Fatiha suresinde geçen “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz” (Fatiha 1/4) ayetinde bu husus belirtilmiş ve bir müminin günde beş defa bunu hatırda tutması istenmiştir. Tabiattaki her türden işleyiş Allah Teâlâ’nın kontrolü altındadır. Melekler sadece kendilerine verilen görevi yaparlar.

Allah’a aracılarla ulaşmaya çalışmak insanı müşrik yapar. Bir mümine düşen bu batıl inançlardan uzak olmaktır.

Dr. Osman Demir

Benzer sorularla ilgili olarak aşağıdaki adresleri de inceleyebilirsiniz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/azrail-ismi-kur%e2%80%99an%e2%80%99da-veya-hadislerde-geciyor-mu.html

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/azrail-sadece-bir-tane-mi-yoksa-birkac-tane-mi.html

www.fetva.net/yazili-fetvalar/meleklerle-iletisime-gecmek-onlardan-yardim-istemek-mumkun-mudur.html


Etiketler: