FETVALAR

SORU:

Mücâdele suresi 22. ayette “… İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir.” buyuruluyor. Bu ayette belirtilen "ruh ile desteklemeden" kasıt nedir ve bu ayeti hangi ayetle okuyup anlamalıyız?

Tarih: 30 Temmuz 2012

CEVAP:

İlgili âyet şöyledir:

“Allah’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa- Allah’a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece Allah’ın tarafında olanlardır.” (Mücâdele, 58/22)

Ruh ile desteklemekten maksat; meleklerle, doğru bilgiyle ve kendine güvenmesini sağlamasıyla desteklemektir.

Müminlerin meleklerle desteklendiğini belirten âyetlerden bazıları şöyledir:

“O gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de yetişkin iken de insanlara konuşuyordun…” (Mâide, 5/110)

“Doğrusu siz Bedir’de düşkün bir durumda iken Allah size yardım etmişti. Allah’tan sakının ki şükredebilesiniz. O gün sen müminlere şunu diyordun: ‘Rabbinizin, indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi?’ Evet, yeter. Eğer sabreder ve sakınırsanız onlar da hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz size, nişanlı beş bin melekle yardım eder. Allah bunu size, sırf bir müjde olsun ve böylece kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Yoksa zafer, ancak güçlü ve Hâkim olan Allah katından olur.” (Âl-i İmrân, 3/123-126)

“O gün Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: Ben sizinleyim, haydi inananlara destek olun; ben inkâr edenlerin kalplerine korku salacağım. Haydi, vurun boyunların üstüne! Vurun onların her parmağına.” (Enfâl, 8/12)

Meleklerin savaşması ile ilgili başka bir cevabımızı aşağıdaki linkten okumanızı tavsiye ederiz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/melekler-gelip-bir-insan-gibi-savasmislar-mi-yoksa-mecazi-bir-anlam-mi-var.html


Etiketler: