FETVALAR

SORU:

Melekler mantıkla izah edilir mi? İslam dini gönül işi mi mantık işi mi? Kur’an’da yazılan her şey mantıkla açıklanır/izah edilir mi?

Tarih: 18 Eylül 2013

CEVAP:

Melekler gayba ait varlıklar olduğu için deney ve tecrübe ile idrak edilmeleri mümkün değildir. Akıl ve mantık fizik ötesi/gaybî varlık ve hadiselerin izahı noktasında yanlış ve eksik bilgiler verebilir. Kaldı ki akıl ve mantığın, içinde bulunduğumuz dünya hakkındaki verileri de çoğu zaman yanlış olabilir. Bu hususlarda Kur’an ve sahih sünnette verilen bilgilere tabi olmak gerekir. Ayet ve hadislerde insanoğlunun ilgi ve merakını tatmin edecek malumatlar vardır ve bunlara inanmak her mümin için zorunludur.

İslam dininin hem gönül/kalp hem de akıl ve mantık boyutu bulunur. Gönül boyutu, insanın manevî/duygusal ihtiyaçlarını; akıl ve mantık boyutu ise düşünme, anlama, analiz etme, eşya ve tabiatla sağlıklı ilişkiler kurma gereksinimlerini gidermeye yöneliktir. Kur’an-ı Kerim her türden meseleyi belirli bir düşünce sistematiği, tutarlılık ve kavramsal çerçeve içinde ortaya koymakta ve anlaşılmaları için düşünmenin doğru yönetilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Birçok ayette akletmenin tavsiye edilmesi, her şeyden önce insanın Allah’ın varlığını bilip tasdik etmesi, yükümlü bir canlı olduğunu kavraması ve buna yönelik davranışlar yapması içindir. Müminler; aklın kavrama sınırlarını aşan ve literatürde “sem’iyyât” denilen; melek, cin, ruh, ahiret ahvâli vb. metafizik hadiseleri her ne kadar akıl ve mantıkla kavrayamasalar da bunlara iman etmekle mükelleftirler.

Dr. Osman Demir

Konuyla ilgili daha geniş bilgiye ulaşmak için lütfen aşağıdaki linkleri de tıklayınız:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/meleklerle-iletisime-gecmek-onlardan-yardim-istemek-mumkun-mudur.html

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/islam-akil-dini-degildir-soylemini-nasil-degerlendirmek-gerekir.html


Etiketler: