FETVALAR

SORU:

6 haftalık bir yaz kursunda küçük talebelere neler öğretilebilir? Öncelik neler olmalıdır? Bu konudaki tavsiyeleriniz nelerdir?

Tarih: 22 Ağustos 2009

CEVAP:

6 hafta, pek de uzun bir süre olmamakla birlikte bu, çocuklara Kur’an’ın tanıtılması için yeterlidir. Kur’an’ın nasıl bir kitap olduğu, okunup anlaşılabilir olduğu çocuklara bizzat meal okutarak kavratılmalıdır. Yaşı küçük olan çocuklara özellikle her gün bir nebî kıssası okutmak hedefiniz olsun. Okunan kıssaları, çıkarılması gereken dersleri siz özetleyin ve çocukların anlayıp anlamadıklarını sorularınızla kontrol edin.

Kur’an’ın özeti konumundaki Fatiha sûresi ile tevhidin özeti olan İhlas sûresi‘ni manaları ile kavratmanız çocukların dini anlamaları noktasında hayati bir önem taşımaktadır. Bu konuya dikkatle eğilmenizi özellikle tavsiye ederiz.

Cemaatle irtibata geçerek her çocuğa bir meal hediye edin. Daha sonra bunu nasıl kullanacaklarını, yani nasıl istifade edeceklerini gösterin. Meallerin indeks bölümlerini kullanarak onlara birkaç ayeti arayıp bulmayı öğretin.  Bir iki dersi buna ayırıp alıştırmalar yapın. Başarılı olanları ödüllerin.

Siyer dersinde çocuklara Nebîmizi tanıtırken O’nun risaletinin yani görevinin önemli olduğunu kavratmaya çalışın. Çünkü biz Müslümanlar asırlardan beri Nebîmizin göreviyle, mücadelesiyle, ahlakıyla, örnekliğiyle yani kısaca risaleti ile değil; onun doğumuyla, doğduğu gün meydana gelen olağandışı olaylarla ve özel hayatı ile uğraşmış, onu “asla yanılmaz”, “hata yapmaz”, “beşer üstü” ve “ulaşılamaz” biri olarak görüp hayatımızdan uzaklaştırmışız. İlgili ayetler ışığında bu konu üzerinde de yoğunlaşabilirsiniz.

İbadet dersinde, çocuklara öncelikle ibadetin ne manaya geldiğini, niçin ibadet edilmesi gerektiğini, ibadetin sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmekten ibaret olmadığını, hayatın her alanına hâkim olduğunu anlatın. Bunun yanı sıra başta abdest ve namaz olmak üzere dini bilgileri uygulamalı olarak gösterin. Abdest ve namaz konusunda “teorik bilgi” vermekten kaçınmanızı özellikle tavsiye ederiz. Çocuklara tek tek “abdestin farzları, sünnetleri” “namazın şartları, rükünleri” vs. gibi şeyleri ezberletmenin pek bir manası yoktur. Bunlar çocukların zihnini yorar, sıkılmalarına sebep olur. Abdestin nasıl alınacağını, namazın nasıl kılınacağını gözleri ile görüp uygulamaları yeterlidir.

Ahlak dersinde, Resûlullâh’ın ahlakının Kur’an’dan ibaret olduğunu izah edin. Kur’an’ın ahlak ilkelerini açıkladığı ayet meallerini (özellikle Hucurât sûresini, Lokman Aleyhisselamın oğluna vasiyetlerini) okutun. Çocukların ana-babalarına, büyük ve küçüklerine, arkadaşlarına, nasıl davranacaklarını yani âdâb-ı muâşeret kurallarını da kısaca hatırlatırsanız büyük bir iş başarmış olursunuz.

Yahya Şenol


Etiketler: