FETVALAR

SORU:

Yeni geliştirilen tekniklerle bazı genlere müdahale edilerek doğacak çocuğun cinsiyetinin değiştirilebilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede çiftlerin, arzularına göre erkek veya kız çocuğu sahibi olabilecekleri öne sürülmektedir. Dinimize göre böyle bir işlem caiz olur mu?

Tarih: 11 Ağustos 2009

CEVAP:

Bu, doğal dengeleri bozucu bir çalışma gibi gözüküyor. İnsanoğlunun doğal dengeleri bozucu çalışmaları hep zararla sonuçlanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:

“Gerçekten biz her şeyi bir ölçüyle yarattık.” (Kamer, 54/49)

Ölçü ve denge bozulmazsa her şey güzel kalır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Her yarattığını güzel yaratan ve insanı yaratmaya çamurdan başlayan O’dur.

Sonra onun soyunu bir nutfeden, dayanıksız bir sudan yaratmıştır.

Sonra onu düzene koymuş, ona kendi ruhundan üflemiştir. Sizin için işitmeyi,

gözleri, gönülleri yaratmıştır. Yine de pek az şükrediyorsunuz.” (Secde, 32/7-9)

Doğal dengeyi değiştirebilecek olan sadece insanoğludur, onun dışında bir yaratık böyle bir şey yapamaz. Ayette şöyle buyuruluyor:

“İnsanların elleriyle kazandıkları şeyler yüzünden karada ve denizde bozulmalar başgösterdi. Bunun böyle olması, yaptıklarının bir kısmını tatmaları içindir. Belki vazgeçerler. “ (Rûm, 30/41)

Bilindiği gibi Allah insanların önüne iki seçenek koymuştur. Birisi İlahi kanunlara uygun davranış göstermek, diğeri de aykırı davranışlara yönelmektir. Doğanın yaratıcısı Allah olduğu için “Doğa Kanunu” dediğimiz her şey bir ilahi kanundur.

Allah Şeytana, ilahi kanunlara aykırı propagandalar yapma yetkisi vermiştir.

Şeytanın yaptığı işlerden biri de insanları doğayı bozmaya özendirmektir. Ayette şöyle buyurulur:

“Şeytan dedi ki; … ne de olsa ben onlara emredeceğim, onlar da Allah’ın yarattığını değiştireceklerdir.” (Nisâ, 4/119)

Bütün bu sebeplerden dolayı çocuğun cinsiyetini değiştirmek ve çiftlerin arzularına göre erkek veya kız çocuğu sahibi olmalarını sağlamak için genlere yapılacak müdahale doğal dengeleri bozması açısından caiz görülemez.

“Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız, dilediğine erkek çocuklar verir. Yahut onları hem erkek hem de kızlar olarak çift yapar. Dilediğini de kısır bırakır. Kuşkusuz o bilir ve o güçlüdür. “ (Şûrâ, 42/49)


Etiketler: