FETVALAR

SORU:

Gayr-i Müslimlere zekât verilebilir mi?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

Fıkıh kitaplarında Müslüman olmayanlara zekât verilemeyeceği yazılıdır. Fakat bu görüş doğru değildir. Zira kendilerine zekât verilecek olan sekiz sınıftan biri “müellefe-i kulûb” yani kalpleri İslama ısındırılmaya çalışılan kimselerdir. (Bkz: Tevbe suresi 60. ayet) Bunların -öncelikle- Müslüman olmayan kimseler olacağı aşikârdır. Kaldı ki diğer yedi sınıfın da Müslüman olma şartı ayette yer almamaktadır. Ayetlere ve hadislere bakıldığında Müslüman olmayanlara da zekât verilebileceği görülmektedir. Fakat zekât verirken elbette ki öncelikle Müslümanlar tercih edilecektir.


Etiketler: