FETVALAR

SORU:

Vejetaryen olduğunu söyleyen bazı insanların et yememelerini hayvanlara acımalarına, hayvan sevgilerine bağlayarak et yiyen insanların sanki canilik yaptıklarını ima eden sözler sarf etmeleri, Allah'ın koyduğu düzene aykırılık teşkil etmesi sebebiyle bu söylemde bulunan insanları küfre sürüklemez mi?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

Cenab-ı Hakk, Kur’an-ı Kerim’de; güneşi, ayı, geceyi, gündüzü ve hatta göklerde ve yerde ne varsa hepsini insanın emrine amade kıldığını bildirmektedir. (Bkz: İbrahim, 14/32; Nahl, 16/32; Lokman, 31/29; Ankebut, 29/61; Fatır, 35/13; Zümer, 39/5; Casiye, 45/13)

Hayvanlar da bunların içindedir. Fakat insan, kendisine helal olan her şeyi yemeyebilir, her şeyi canı çekmeyebilir. Nitekim Peygamberimizin de -helal olduğu halde- bazı yiyecekleri sevmediği/hoşlanmadığı için yemediği sahih rivayetlerde anlatılmaktadır. Vejetaryenler de bu kapsamda düşünülebilir. Ama “bu canilik, böyle bir vahşet olamaz…” vs. gibi sözlerin İslam’la bağdaşması kesinlikle mümkün değildir. Fakat bu gibi sözleri söyleyen insanları hemen “küfür” ile itham etmek de doğru değildir. Önce onlara doğruları, Allah’ın ayetleri ile anlatmak gerekir. Bunu yapmadan hemen onlar aleyhinde hüküm vermek bir Müslümana yakışmaz.


Etiketler: