FETVALAR

SORU:

Babamla amcam ufak bir tartışma yaşamışlar. Tartışma ortalık bir alanda olmuş. Babam “bir daha seninle konuşursam kâfir olayım” diye yemin etmiş. Bunun hükmü nedir?

Tarih: 26 Mayıs 2011

CEVAP:

Babanızın ettiği yemin, onun hayırlı bir iş yapmasına engel olmamalıdır. Bu yeminini bozsun ve keffaretini ödesin.

Bir ayette Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“Yeminlerinizde Allah’ı; iyilik yapmanıza, takvanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel yapmayın. Allah işitir ve bilir.” (Bakara, 2/224)

Peygamberimizden de şöyle rivayet edilmiştir:

“Günaha yemin edenin yemini yemin değildir. Akraba ile ilişkiyi kesmeye yemin edenin yemini yemin değildir.” (Ebu Davud, Talak, 7)

“Bir konuda yemin eder, sonra başkasını hayırlı görürsen yeminini boz, keffaretini ver ve hayırlı gördüğüne gel.” (Buhari, Eyman 1, Müslim, Eyman, 11 (1650)

Bu konu ilmihallerde de şöyle anlatılır: “Bir kimse: “Şöyle yaparsam kâfir olayım” yahut “Yahudi, Hristiyan olayım”, yahut “Allah’ın kulu, Peygamberim ümmeti olmayayım”, yahut “Kıblesi başka tarafa olanlardan olayım” yahut “Allah ruhumu imansız alsın” yahut “Allah’a iki demişlerden olayım, Peygamberin ümmetinden olmayayım” yahut “Peygambere dil uzatanlardan olayım”, demiş olsa onun inancına ve maksadına bakılır. Eğer bu sözü yemin maksadı ile sözünü sadece kuvvetlendirmek için söylemişse, bu bir yemin olur. Yeminini bozunca üzerine keffaret gerekir.” (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, “Yeminin Mahiyeti ve Yemin Sayılmayan Şeyler”, 193. paragraf)


Etiketler: