FETVALAR

SORU:

Ötenazi hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

Ötenazi, hayatından ümit kesilmiş hastanın kendi isteği ile hayatına son vermek ve acı çekmesine mani olmak anlamında kullanılan bir kelimedir.

Ötenazi iki şekilde olmaktadır:

Birincisi, öldüğü halde aletlere bağlı olarak bitkisel hayatla yaşatılmaya çalışılan insandan bu aletlerin ayırt edilmesidir. Burada adam öldürmek söz konusu değildir. Bu aletleri çıkarmak, zaten ölmüş olan insanın vücudunu bu faydasız işlemden kurtarmak sayılır.

İkinci ve asıl önemli olanı, iyileşme ümidi büsbütün kaybolduğu bir doktorlar heyetinin kararı ile belirlenmiş olan hastanın daha fazla acı çekmesin diye kendi isteği ile öldürülmesidir. İşte bu tam bir cinayettir. İster yeni doğmuş bir çocuk, ister ileri yaşta, isterse ölüm döşeğinde olsun, canları çıkıncaya kadar bunların tam bir yaşama hakları vardır. Böyle bir insanı öldürenle sağlıklı bir kişiyi öldüren arasında fark yoktur.

Hayat sıkıntılarla doludur. Hayatından büsbütün ümit kesilmiş nice hastaların iyileşip aramızda yaşamaya devam ettiğini her zaman görmekteyiz. Hastalık, darlık ve acı olaylar insanlar içindir. Bunlara karşı sabretmek ve ümidi yitirmemek gerekir. Ayette şöyle buyurulmuştur:

“Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153)

İntihar etmek haram olduğu gibi bir başkasının kendini öldürülmesini istemek ve böyle bir isteği yerine getirmek de haramdır.

Bir kişi, hastalık, ağır yaralanma gibi bir sebepten dolayı can vermek üzereyken kendinden önce can veren kişiye mirasçı olur. Bir gayrimüslim, henüz can boğaza gelmeden Müslümanlığı kabul etse Müslüman olur. Bir günahkâr bu durumda tevbe etse tevbesi makbul olur. Bu kişinin hukuki ehliyeti bütünüyle devam eder. Dolayısıyla böyle bir kişiyi öldüren adam öldürme cezasına çarptırılır.


Etiketler: