FETVALAR

SORU:

İslamda çiğ et, çiğ köfte, çiğ pastırma ve çiğ sucuk yemenin hükmü nedir?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

“Eşyada aslolan ibâhadır.” Yani bir şeyin haram olduğuna dair bir delil (ayet ya da hadis) bulunmadıkça onun helal olduğuna hükmedilir. Kur’an-ı Kerim’de yenilmesi haram kılınan şeyler ise; leş, akıtılmış kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilmiş hayvanlardır. (Bkz: Bakara, 2/173; Maide, 5/3; En’am, 6/145 ve Nahl, 16/115)

Peygamberimizin hadislerinde ise yırtıcı vahşi kara hayvanları ile yırtıcı kuşlar da yasaklanmıştır. (Bkz: Ahmed b. Hanbel, 1/244, 289, 302, 326; Buhari, Zebaih, 28–29, Tıp, 57; Müslim, Sayd, 12; İbn Mâce, Sayd, 13; Ebû Davud, Et’ime, 25, Sünnet, 5;Tirmizi, Sayd, 9, 11, Et’ime, 6,7, Siyer, 11; Nesai, Büyu’, 79)

Allah Teala insanlara temiz olan yiyeceklerden yeme emri vermiştir:

“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz / tayyib olanlarından yiyin, eğer siz yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara, 2/172. ) Buna benzer daha birçok ayet vardır. (Bkz: Bakara, 2/168; Mâide, 5/88; Enfâl, 8/69; Nahl, 16/114; Tâhâ, 20/81; Mu’minûn, 23/51)

Allah domuz etini haram kılarken onun pis (rics) olduğunu belirtmiş (En’am, 6/145), Peygamberimizin de “temiz olan şeylerin helal, pis / habîs olan şeyleri de haram kıldığını” (A’raf, 7/157) bildirmiştir. Buna göre dinimizde temiz olan şeyler helal, pis olan şeyler ise haramdır. Hakkında ayet ya da hadis bulunmayan konularda karar bu ilkeye göre verilir. Çiğ et, çiğ köfte, çiğ pastırma gibi şeylerin haram olduğuna dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bunlar pis de değildir. O halde bunları yemek caizdir.


Etiketler: