FETVALAR

SORU:

Yemin keffareti fakirleri yedirmek şeklinde ödenecekse o fakirden her birine bir fitre miktarı değerinde bir şey verilmeli, ya da bir fakire 10 gün ayrı ayrı bir fitre miktarı verilmeli deniyor. Bir fakire bir defada 10 fitre miktarı verilemez hükmü mutlak kesin bir hüküm mü? Yoksa birilerinin yorumu mu? Bunu ayetten çıkarmak mümkün mü?

Tarih: 08 Ocak 2010

CEVAP:

Yemin keffareti ile ilgili olarak Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da keffâreti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek yahut onları giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffareti işte budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size ayetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz!” (Mâide, 5/89)

On miskin olabilmesi için bir fakirin 10 ayrı günde yedirilmesi gerekir. Bu, ayetin delaletidir. 

Ancak keffaret, kişinin ailesine yedirdiğinin ortalaması olarak verilmelidir, fitre olarak değil. Ayetteki “ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden” ifadesi bunu göstermektedir.


Etiketler: