FETVALAR

SORU:

Sitenize ilk defa girdim. Abdulaziz Beyin bir kitabı vesilesiyle sitenize girme gereği duydum. Sitenizde "fetvalar" adlı bir bölüm dikkatimi çekti ve biraz baktım. Bazı konular hakkında fetvalar vermişsiniz. Fetvalar yerine tavsiyeler yazsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Fetva verebilmek için bir heyet olması lazım değil mi? Heyetiniz var ise bu yetkiyi hangi mercii size verdi. Biz bir İslam devletinde (yönetim olarak) yaşamıyoruz. Fetva verebilmek için İslam’ın (özgürlüğün) hüküm sürdüğü bir belde olması gerekmez mi? Sorunum sadece kullanılan terimle ilgili. Beni aydınlatırsanız sevinirim.

Tarih: 11 Ağustos 2009

CEVAP:

Fetva, dinî veya hukukî bir konuda görüş bildirmek demektir. Bunun için bir İslam devletine gerek yoktur. Fetva verenler (müftîler/müftüler) birer hocadır, görüşlerini bildirirler. Görüşlerini tutarlı ve mantıklı bulanlar buna göre amel eder; tutarsız bulanlar da başka bir müftüye sorar, onun fetvasıyla amel ederler.

Süleymaniye Vakfı’na her gün telefonla veyahut internet üzerinden onlarca soru gelmektedir. Bu sorular -konularına göre- her biri kendi branşında uzman bir ilim adamı heyeti tarafından cevaplandırılır. Hazırlanan cevaplar, İstanbul Müftülüğü’nde 21 yıl süre ile Fetva Heyeti Başkanlığı’nı yürüten Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır tarafından kontrol edilir ve ilgililerine yollanır.


Etiketler: