FETVALAR

SORU:

Avrupa'da bulunduğumuz ülkenin vatandaşlığına girebilmemiz için bizlerden o ülkenin kanunlarına ve kraliçesine ya da devletine sadakat göstereceğimize dair hem sözlü hem de yazılı olarak yemin etmemiz isteniyor. İmzalamazsak o ülkenin vatandaşlığına geçemiyoruz. Ancak bize kendi ülkemizin pasaportuyla o memlekette kalabilmek için oturma izni veriyorlar. Burada konuyla ilgili "yemin edenin kafir olacağı gibi..." çok değişik iddialar var. Bu konuya delilleriyle birlikte açıklık getirir misiniz?

Tarih: 06 Ağustos 2009

CEVAP:

Allah-u Teâla şöyle buyuruyor:

“Müminler müminleri bırakıp da kâfirleri veli edinmesinler. Bunu kim yaparsa Allah’tan bir şey beklemesin, onlardan korunmak için yaparsanız o başka. Allah, sizi kendisinden sakınmanız için uyarır, dönüşünüz Allah’adır.” (Ali İmran 3/28)

Siz, müminlerin velayetini bırakarak kâfirlerin velayetine geçmiyorsunuz, ayrıca bu tavrınız sizin için bir koruma sağlamaktadır.

Allah Teala kâfirlerin veliliğini kabul etme konusuna şöyle açıklama getirmektedir.

“Allah, din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik etmenizi ve değer vermenizi yasaklamaz. Allah değer bilenleri sever.

Allah sadece, din hususunda sizinle savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza destek vermiş kimselere yakınlık göstermenizi yasaklar. Onlara yakınlık gösterenler zalimlik etmiş olurlar.” (Mümtehine 60/8-9)

O ülkeler sizin dininize karışmazlar. Oralarda hâkim olan hukuk sistemi herkesin inancını yaşamasına müsaade eder. Ayetlerdeki diğer yasakları da bunlar yapmamışlardır. Dolayısıyla yukarıda belirttiğiniz iddiaların tamamı yersizdir.

Eğer bulunduğunuz ülkeler dininizi hafife alıyor ve alay konusu yapıyorlarsa, onların vatandaşlığına giremezsiniz. Allah Teala şöyle buyuruyor:

“Müminler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi hafife alan ve oyun konusu yapan kimseleri ve diğer kâfirleri kendinize veliler yapmayın. İnanıyorsanız Allah’tan korkun.” (Maide 5/57)


Etiketler: