FETVALAR

SORU:

Bir hoca efendi vaazının bir bölümünde peygamber efendimizin cennette Meryem validemiz ile evleneceğinden bahsetti. Delil olarak da bir hadisten bahsetti. Bunun aslı var mıdır?

Tarih: 13 Ağustos 2009

CEVAP:

Taberânî gibi bazı kaynaklarda Peygamberimizin cennette Meryem validemiz, Firavunun mü’min olan karısı Asiye ve Musa aleyhisselamın kız kardeşi Gülsüm ile evleneceğine dair bazı hadisler rivayet edilmektedir. Fakat hadis âlimleri bunların, delil olarak kullanılamayacak derecede zayıf olduğunu belirtmişlerdir. (Bkz. el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid ve Menbau’l-Fevâid, c: 9, s: 218)

Cennet-Cehennem gibi ahiret hallerini anlatan bu gibi haberlerin mutlaka sahih hadislere dayanması gerekmektedir. Bu konularda böyle zayıf hadislere itibar edilmez.


Etiketler: