FETVALAR

SORU:

Selefi/Vahhabi meşrepli Elbani için muhaddis diyorlar. Bu şahıs muhaddis midir? Hadislerin sıhhati hakkındaki beyanatı nazar-ı itibara alınır mı? Ve kendisine “şeyh” deniyor. Bu zat ne şeyhidir?

Tarih: 01 Mayıs 2010

CEVAP:

Nasıruddin el-Elbânî son dönem hadis âlimlerinden biridir. Herkesin olabileceği gibi onun de eleştirilecek ve takdir edilecek yönleri bulunmaktadır. Hadis çalışmalarından yararlanılabilir.

Şeyh kelimesini Araplar kendisine hürmet edilen kişiler hocalar ve yaşlılar için kullanırlar. Elbani bir tarikat şeyhi değildir.


Etiketler: