FETVALAR

SORU:

Rüşveti alana da verene de ceza olduğunu biliyoruz. Peki, faiz için böyle bir husus söz konusu mu? Yani faizi “yemek” günah, kredi gibi faizli borç alarak “yedirmek” de günah mı?

Tarih: 06 Nisan 2012

CEVAP:

Faiz alan da veren de aynı sorumluluğu üstlenir. Çünkü Allah sadece borcun fazlası niteliğindeki faizi değil, aynı zamanda faizli sözleşmenin bizzat kendisini de yasaklamıştır.

Ebu’z-Zubeyr’in Cabir yoluyla Nebîmizden naklettiği bir rivayet şöyledir:

Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem ‘Ribâyı/fâizi yiyene, yedirene, (sözleşmesini) yazana, şâhidine lânet etti ve ‘Onlar müsâvîdirler/eşittirler.’ dedi.” (Müslim, Musakaat, 19 (106/1598).

(Konuyla ilgili benzer lafız ve anlamdaki rivayetler için lütfen bakınız. Müslim, “Musakat”, 19 (105/1597); Nesâi, “Zîne”, 25; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I/430).

Faiz, büyük günahlardandır. Allah Teâlâ büyük günahlardan uzak kalmamızı emretmiş ve şöyle buyurmuştur:

“Size konan yasakların büyüklerinden kaçınırsanız günahlarınızı örter, sizi şerefli bir yere yerleştiririz.” (Nisâ, 4/31)

“Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Bu, kötü davrananları yaptıklarına karşılık cezalandırsın; güzel davrananları da daha güzeli ile karşılasın diyedir. Onlar, günahların büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden kaçınanlardır; diğer günahlar başka. Senin Rabbinin affı kapsamlıdır.” (Necm, 53/31-32)

Bununla ilgili görüntülü cevabımızı aşağıdaki linkten izlemenizi tavsiye ederiz:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/faizle-borclanmak-faiz-yemek-gibi-buyuk-gunah-midir.html


Etiketler: