FETVALAR

SORU:

Faizin haram oluşunda şüphe yok. Ancak Kur'an ayetlerine baktığımızda faizle ilgili suçlanan, zemmedilen hep faiz yiyenlerdir. Faiz yedirmek mecburiyetinde kalanlar, sanki mağdur ve mazlum olarak değerlendiriliyor. Hatta Bakara suresindeki konu ile ilgili son ayette “Faiz alacaklarınızı, verme durumunda olanlara sadaka olarak bağışlarsanız sizin için hayırlı olur.” denilmektedir. Buna mukabil faizle ilgili hadislere baktığımızda, sadece İbn Mesut’tan rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz “Faizi yiyene de, yedirene de lanet olsun.” demekte ve Ebu Davut’tan gelen rivayette ise “Şahitlik yapana ve muameleyi yapana da lanet olsun.” ilavesinin olduğu bildiriliyor. Durum böyle iken çaresizlik nedeniyle kat-kat faiz vermeye mecbur kalıp ezilenleri, tefeci zalimlerle aynı oranda haram yiyen gibi değerlendirmek adl-i ilahiye uyar mı?

Tarih: 11 Ocak 2012

CEVAP:

Faiz yemek büyük günahlardandır. Nebîmizin şöyle dediği rivayet edilmektedir:

Felakete sürükleyen yedi şeyden sakının!.

– Ey Allah’ın Elçisi nelerdir onlar?

Allah’a ortak koşmak, sihir, haklı sebeple olması bir yana Allah’ın dokunulmaz kıldığı bir canı öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmana toplu hücum yapılacağı sırada savaştan kaçmak ve kötü yolla ilgisi olmayan namuslu mümin kadınlara zina iftirasında bulunmaktır.” (Buhârî, Vesâyâ, 23; Müslim, İman, 145)

Allah Teâlâ yasaklandığımız şeylerin büyüklerinden uzak kalmayı emrettiği için faiz vermek/yedirmek de yasağın kapsamına girer.

“Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ındır. Bu, kötü davrananları yaptıklarına karşılık cezalandırsın; güzel davrananları da daha güzeli ile karşılasın diyedir. Onlar, günahların büyüklerinden ve fuhuş çeşitlerinden uzak duranlardır; diğer günahlar başka. Senin Rabbinin affı kapsamlıdır.” (Necm, 53/31-32)

Faiz veren, o büyük günaha en yakın olan kişidir. İnsan hiçbir zaman faiz almak zorunda kalmaz ama faiz vermek zorunda kalabilir. Şu ayet böyle kimseler için bir müjde niteliğindedir:

“Size konan yasakların büyüklerinden kaçınırsanız kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz.” (Nisâ, 4/31)

Zorunlu olmadıkça böyle durumlara düşmemek gerekir.

Aşağıdaki linklerde bulunan benzer soru-cevapları da okumanızı, dinlemenizi tavsiye ederiz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/bankalardan-kredi-almak-hangi-mecburi-durumlarda-helal-olabilir.html

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/faizle-borclanmak-faiz-yemek-gibi-buyuk-gunah-midir.html


Etiketler: