FETVALAR

SORU:

Bankalardan faizle kredi almak hangi mecburi durumlarda helal olabilir?

Tarih: 19 Nisan 2016

CEVAP:

Kredi, faizli borç demektir. Faiz de İslam dininin en ağır yasaklarından biridir. Çok zor şartlar altında kalan bir Müslüman, nasıl ölmemek için domuz eti yiyebilirse faizden de ancak bu kadar kötü bir şart altında yararlanabilir.

Başa gelen ilk maddi sıkıntıda hemen krediye, faize yönelmek doğru bir davranış olamaz. “Haramları mubah kılan zaruret”, herkesin istediği şekilde yorumlayabileceği esnek bir kavram değildir.

“Çok zor durumdayım, kredi alamaz mıyım?” sorusuyla sıkça karşılaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki maddi açıdan rahat durumda olanlar zaten faizli borç alarak kendilerini sebepsiz yere sıkıntılara sokmazlar! Asıl zor duruma düşüldüğü anda faizden uzak durmak gerekir. İmtihan tam da burada devreye girmektedir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Sizi biraz korku, biraz açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; bundan kaçış olmaz. Sen sabır gösterenlere müjde ver. Onlar, başlarına bir sıkıntı gelince şöyle derler: “Biz, Allah’a aidiz. Zaten, ona döneceğiz”.  Rablerinin her türlü desteği ve iyiliği onlaradır. Yola gelenler de işte onlardır.” (Bakara 2/155-157)

Başka bir ayette ise şöyle buyurulur:

“Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153)

Bu yüzden Müslüman her türlü sıkıntıya rağmen sabretmeli, daha çok çalışmalı ve asla harama tevessül etmemelidir.

KAYNAK: Yahya Şenol, “Bize Soruyorlar”, Kitap ve Hikmet Dergisi, Nisan-Haziran 2016, Sayı: 13, s. 104.

 


Etiketler: