FETVALAR

SORU:

Şirketimiz dış ticaretle iştigal ediyor, kurulduğu günden bugüne kadar kendi öz sermayesi ile ticaretine devam etmiştir. Sürekli çalıştığımız müşterilerimiz bizden çek ile mal almaktadırlar. Fakat gelinen noktada çekleri vadesinden önce katılım bankaları teminat alarak karşılığında teminat mektubu veya malı almamızı sağlayacak murabaha yapamamaktadırlar. Sebep olarak da çekin en fazla %20’lik kısmını teminat sayabildiklerini söylemektedirler. Dolayısıyla vadesinin gelmesini beklemek zorundayız ve bu durum bizim müşterimizin başkasına gitmesini sağlamaktadır. Factoring şirketi ise aynı çeki veya alacağımızı temlik etmemizi ve temliği teminat alarak bize mal almamız için komisyon oranını düşerek finans sağlamak istiyor. Bunu yaparken de mal sattığımız şirket eğer batar ve ödeyemez durumda kalırsa alacağımızı temlik aldığı için riski de kendi üstüne almış olacağını yani bizim bu işten zararlı çıkmayacağımızı ifade ediyor. Factoring ile bu şekilde çalışmamız caiz midir? Değilse ne şekilde bir anlaşma sağlamalıyız?

Tarih: 09 Haziran 2010

CEVAP:

Bahsettiğiniz uygulamada factoring şirketinin size sağladığı imkân, kredi kartı sahiplerine bankaların sağladığı imkân gibidir. Bunun ondan iki farkı vardır:

1-  Kredi kartı sahibi, 100 liralık alış-veriş yapmışsa bankaya 100 lira öder. Bankanın alacağı komisyonu satıcıya o ödemesi gerekirken oluşan teamül gereği onu satıcılar üstlenmektedir. Ama siz o komisyonu her halükarda factoring şirketine ödüyorsunuz. Bu, işlemin özünü etkilemez.

2- Sizin asıl farkınız, gününden önce temlik ettiğiniz alacakların, o gün factoring şirketi tarafından tahsil edilmesi ve borcunuzun o paradan ödenmesidir. Size borçlu olan kişi, borcunu ödemese dahi şirketin size rücû etmemesi, borçluya kefil olduğunu gösterir. Onun aldığı komisyon ise size hem mal satan ve hem de borçlu olan kişilerle ilişkileri yürütmesi karşılığında hak ettiği ücrettir.

Sonuç olarak, yukarıdaki şekilde başlayıp biten işlemleri yapmanız caizdir. Bu fetva, factoring şirketlerinin diğer işlemleri ile ilgili değildir.


Etiketler: