FETVALAR

SORU:

Önemli bir rahatsızlığım olmamasına karşın fizik tedavi uzmanına kaplıca tedavisi yazdırdım. Bu durumda devlet, masrafın bir bölümünü karşılıyor. Ben zaten tedavi için giden akrabalarımla tatil yapmak için gidecektim. Doktor da muayene dahi etmiyor bu istekle gelen hastalarını, isteyene yazıyor. Bu durumda devletten alınan para haram mıdır? Bu, bir vebalse doktorun mu, hastanın mı, yoksa her ikisinin mi vebalidir?

Tarih: 29 Eylül 2010

CEVAP:

Hakkınız olmayan bir şeyi yalan beyanla elde etmeye çalışmanız caiz değildir. Bu sebeple o parayı almamanız gerekir.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin…” (Nisa, 4/29)

Peygamberimizden de şöyle bir hadis rivayet edilmiştir:

“İslam’da ne zarara uğramak vardır ne de zarara uğratmak”. (Ahmed b. Hanbel, 1/313)

Doktora gelince; tabii ki o da görevini ihmalden ve yanlış bir işe vesile olmaktan dolayı sorumlu olur.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir. (Nisa, 4/85)

“İyilikte ve fenalıktan sakınmakta yardımlaşın, günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın.” (Maide, 5/2)


Etiketler: